top of page

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is voor mij niet wettelijk verplicht. Uw dossier bevat uw naam en email adres, een overzicht over uw bio en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling(en).

 

Mocht in uitzonderlijke gevallen na uw toestemming gegevens van derden (bijv. huisarts) opgevraagd worden, zullen deze ook vermeld staan in het dossier.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik neem geheimhoudingsplicht zeer serieus. Ik zal uw data dan ook niet met derden delen of alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Karin Brunner verwerkt:


         -  Voor- en achternaam

         -  Geslacht


         -  Geboortedatum


         -  (eventueel) Adresgegevens 


         -  Telefoonnummer en

         -  E-mailadres   

  • de gegevens lokaal opsla op een beveiligde schijf.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële 
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

  • Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 

Bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier blijven 3 jaar bewaard.

 

Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan

  • Uw naam

  • de datum van de behandeling 


  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'Wellness Balance'   

  • de kosten van het consult 
   

 

Delen met anderen  


Praktijk Karin Brunner verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend
 verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zullen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen. Praktijk Karin Brunner blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Website en Cookies

Praktijk Karin Brunner gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar acukarinbrunner@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Praktijk Karin Brunner zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.


Beveiliging

Praktijk Karin Brunner neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via acukarinbrunner@gmail.com.
 

Amsterdam, 1 maart 2022

bottom of page