top of page

Energy Liver Cleanse

zuiveren

Energy Liver Cleanse

NL
Een zeer krachtige behandeling voor de lever! Deze energetische zuivering van de lever helpt verstopte energie te laten stromen en helpt de lever te ontgiften. Ideaal voor iedereen die de lever wil ontgiften of voor mensen die last hebben gehad van depressies, woede of frustratie.

E
A very powerful treatment for the liver! This energetic cleansing of the liver helps release blocked energy and helps detoxify the liver. Ideal for anyone who wants to detoxify the liver or for people who have suffered from depression, anger or frustration.

D
Eine sehr kraftvolle Behandlung für die Leber! Diese energetische Reinigung der Leber hilft, blockierte Energie freizusetzen und die Leber zu entgiften. Ideal für alle, die ihre Leber entgiften wollen, oder für Menschen, die unter Depressionen, Wut oder Frustration gelitten haben.

bottom of page