top of page

Pelvic Alignment Balance

uitlijnen

Pelvic Alignment Balance

NL
Wanneer het bekken niet goed uitgelijnd is door spanning in de banden tussen het stuitbeen en het bekken, kan dit tot veel problemen leiden. In de zwangerschap kan het betekenen dat er te veel spanning in het bekken is en dit kan verhinderen dat de baby zich in de laatste weken van de zwangerschap in de juiste positie nestelt. Andere problemen zijn pijn in het stuitje, pijn in de onderrug en ischiaspijn door verschillen in beenlengte. Deze Balance brengt het hele bekkengebied weer op één lijn en opent het om deze problemen te verlichten of te voorkomen.

E
When the pelvis is not properly aligned due to tension in the ligaments between the coccyx and the pelvis, this can lead to many problems. In pregnancy, it can mean that there is too much tension in the pelvis and this can prevent the baby from settling into the correct position in the final weeks of pregnancy. Other problems are pain in the tailbone, pain in the lower back and sciatica pain due to differences in leg length. This Balance brings the whole pelvic area back into alignment and opens it up to alleviate or prevent these problems.

D
Wenn das Becken aufgrund von Spannungen in den Bändern zwischen Steißbein und Becken nicht richtig ausgerichtet ist, kann dies zu vielen Problemen führen. In der Schwangerschaft kann dies bedeuten, dass das Becken zu stark angespannt ist und das Baby sich in den letzten Wochen der Schwangerschaft nicht mehr in der richtigen Position einrichten kann. Weitere Probleme sind Schmerzen im Steißbein, Schmerzen im unteren Rücken und Ischiasschmerzen aufgrund von Beinlängendifferenz. Diese Balance bringt den gesamten Beckenbereich energetisch wieder ins Lot, um diese Probleme zu lindern oder zu verhindern.

bottom of page