top of page

Energy Centre Balance

kalmeren

Energy Centre Balance

NL
Het in evenwicht brengen van het contact tussen de centra helpt om de verbinding tussen het hart, de geest en het lichaam te verenigen. Dit is een diep kalmerende en diepgande Balance - ideaal om te booken in tijden van emotionele stress.

E
Balancing the correspondences between centres helps to unify the connection between the heart, mind and body. This is a deeply calming and profound balance – ideal to have during times of emotional stress.

D
Den Kontakt zwischen den Zentren ins Gleichgewicht zu bringen hilft, die Verbindung zwischen Herz, Geist und Körper herzustellen. Dies ist eine zutiefst beruhigende und tiefgreifende Balance - ideal in Zeiten von emotionalem Stress.

bottom of page